Tư liệu truyền miệng

Khái niệm: Tư liệu truyền miệng là những câu chuyện dân gian (thần thoại, truyền thuyết, cổ tích,…) được kể truyền miệng từ đời này sang đời khác.

Đặc điểm: Loại tư liệu này thường không cho biết chính xác về thời gian và địa điểm. Nhưng phần nào phản ánh hiện thực lịch sử.

Ví dụ: Thánh Gióng, Sự tích Hồ Gươm, Bánh chưng bánh giày, Mị Châu-Trọng Thủy,…