Từ trường của dòng điện tròn

Đường sức từ của dòng điện tròn có phương vuông góc với mặt phẳng vòng dây.

Môn Vật lí lớp 11 - TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH  DẠNG ĐẶC BIỆT - ICAN

\(\overrightarrow B \) có:

- Điểm đặt: Tại tâm của dòng điện tròn

- Phương: Vuông góc với mặt phẳng vòng dây

- Chiều:

+ Quy tắc cái đinh ốc

+ Quy tắc bàn tay phải

+ Quy đi vào mặt S (nam) và đi ra mặt N (bắc): ta thấy chiều của dòng điện cùng chiều quay của kim đồng hồ thì đó là mặt nam, ngược lại là mặt bắc

- Độ lớn: \(B = 2\pi {.10^{ - 7}}\dfrac{I}{R}\) ( R- bán kính của dòng điện tròn)