Ứng dụng của hiện tượng điện phân

- Điều chế hóa chất: Clo, hiđrô, xút (NaOH) bằng cách điện phân dung dịch muối ăn

- Luyện kim: Dựa vào hiện tượng dương cực tan để tinh chế kim loại

- Mạ điện: Dùng phương pháp điện phân

+ Vật cần được mạ dùng làm cực âm

+ Kim loại dùng để mạ làm cực dương

+ Chất điện phân là dung dịch muối của kim loại dùng để mạ