Ứng dụng của sự nở vì nhiệt

I – LỰC XUẤT HIỆN TRONG SỰ CO DÃN VÌ NHIỆT

Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn

II – BĂNG KÉP

Băng kép (hay còn gọi là thanh lưỡng kim) khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều cong lại

+ Khi bị đốt nóng, băng kép sẽ bị cong về phía kim loại có độ dãn nở thấp hơn

+ Khi được làm lạnh, băng kép cũng sẽ bị cong theo chiều ngược lại – nghĩa là cong về phía kim loại có độ dãn nở nhiều hơn

Người ta ứng dụng tính chất này của băng kép vào việc đóng – ngắt tự động mạch điện