Vài nét về các tác giả

1. Đặng Trần Côn

- Đặng Trần Côn (?-?), sống vào khoảng nửa đầu thế kỉ XVIII,

- Quê quán ở làng Nhân Mục huyện Thanh Trì, Hà Nội (nay là quận Thanh Xuân - Hà Nội).

- Là người thông minh, học giỏi.

- Tác phẩm: Chinh phụ ngâm và các bài thơ, phú chữ Hán,…

2. Đoàn Thị Điểm

-  Đoàn Thị Điểm (1705-1748), hiệu là Hồng Hà nữ sĩ,

- Quê quán: người làng Giai Phạm, Văn Giang, trấn Kinh Bắc (nay là Hưng Yên).

- Nổi tiếng thông minh từ nhỏ, lấy chồng muộn (37 tuổi), vừa lấy chồng xong chồng đã đi sứ sang Trung Quốc nên có thể bà đã dịch “Chinh phụ ngâm” trong thời gian này;

- Bà còn là tác giả của tập truyện chữ Hàn Truyền kì tân phả. 

3. Phan Huy Ích

- Phan Huy Ích (1750 – 1822), tự là Dụ Am

- Quê quán: người lang Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc, trấn Nghệ An (nay thuộc tỉnh Hà Tĩnh, sau di cư ra làng Sài Sơn, phủ Quốc Oai, nay thuộc Hà Tây

- Ông đỗ Tiến sĩ năm 26 tuổi

- Sáng tác: Dụ Am văn tập, Dụ Am ngâm lục,…