Vài nét về tác giả Nguyễn An Ninh

1. Tiểu sử - cuộc đời

- Nguyễn An Ninh (1899 -1943)

- Quê: Xã Mĩ Hòa, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh)

- Là nhà báo, nhà văn, nhà yêu nước đầu TK XX

- Nguyễn An Ninh là một trí thức có học vấn cao rộng, từng học đại học ở trong nước rồi sang Pháp học, đỗ cử nhân luật năm 1920.

- Ông từng bị thực dân nhiều lần khủng bố, bắt bớ, tù đầy, hành hạ và cuối cùng đã mất tại Côn Đảo hai năm trước ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

2. Sự nghiệp văn học

a. Phong cách nghệ thuật

- Văn phong khúc chiết, trong sáng, có độ sâu về tư duy văn hoá, tràn đầy nhiệt huyết yêu nước gần gũi với đời sống và con người lao động.

- Lên án chính sách bóc lột và ngu dân của thực dân Pháp.

- Phê phán đạo Khổng – đề cao tinh thần học hỏi văn hoá châu Âu để xây dựng một nền văn hóa đặc sắc của riêng nước ta.

b. Tác phẩm chính

- Tác phẩm dịch: Khế ước xã hội.

- Vở tuồng: Hai Bà Trưng.