Vẽ biểu đồ cột

1. Các bước vẽ biểu đồ

Bước 1: Vẽ trục ngang và trục dọc, trục ngang là danh sách các đối tượng, trục dọc là thang đo các số liệu của các đối tượng.

Bước 2: Vẽ các hình chữ nhật cho từng đối tượng, các hình chữ nhật có chiều rộng không đổi và chiều cao tương ứng với số liệu của các đối tượng đó.

2. Ví dụ

Từ bảng số liệu:

Các con vật được nuôi của học sinh

Con vật được nuôi

Số con

Chó

6

Mèo

7

Chim

9

4

Rùa

3

Vẽ biểu đồ cột:

Bước 1: Vẽ các trục ngang (tên con vật) và trục dọc (số con vật với thang đo từ 0 đến 10)

Bước 2: Vẽ các hình chữ nhật chiều rộng bằng nhau cho các đối tượng “Chó, mèo, chim, cá, rùa” và chiều cao là:

Chó: 6;     Mèo: 7;     Chim: 9;      Cá: 4;      Rùa: 3

Hình vẽ: