Phong trào đấu tranh vũ trang trong chiến tranh

II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH VŨ TRANG TRONG CHIẾN TRANH.

1. Hoạt động của Việt Nam Quang phục hội

- Lãnh đạo: Phan Bội Châu.

Lực lượng: công nhân, viên chức hỏa xa tuyến Hải Phòng -Vân Nam.

Hình thức đấu tranh: vũ trang.

Hoạt động:

+ Tấn công các đồn binh Pháp ở Cao Bằng, Phú Thọ, Nho Quan, Móng Cái…

+ Phá nhà ngục Lao Bảo (Quảng Trị)

- Kết quả: Thất bại và tan rã sau đợt khủng bố lớn năm 1916.

2. Phong trào Hội kín ở Nam Kỳ

Một số phong trào ở Nam Kì tồn tại dưới hình thức các Hội kín: Thiên địa hội, Phục hưng hội, … núp dưới hình thức tôn giáo, mê tín để dể tuyên truyền, vận động và hoạt động trong quần chúng. Tiêu biểu là Hội kín của Phan Xích Long.

Lãnh đạo: Phan Xích Long lãnh đạo

Thành phần: Chủ yếu là nông dân ở Nam Kì

Hoạt động: Phát triển rầm rộ ở miền Nam. Đáng chú ý nhất là vụ đột nhập vào Sài Gòn, mưu phá khám lớn để cứu Phan Xích Long

- Kết quả: thất bại

- Nguyên nhân thât bại: do thiếu sự lãnh đạo của giai cấp tiên tiến nhưng biểu lộ tinh thần quật khởi của nông dân miền Nam