Writing

Hướng dẫn cách viết:

- Đọc kỹ yêu cầu đề bài để xác định chủ đề chính và giới hạn về số từ

- Bài viết nên bao gồm 3 phần:

+ Mở bài: Giới thiệu ngắn gọn về chủ đề (thường 1 – 2 câu)

+ Thân bài: thường nêu lên 3 ý chính để làm rõ chủ đề. Mỗi ý chính có 2 đến 3 để làm rõ nội dung. Có thể mở rộng ý bằng cách nêu ví dụ, dẫn chứng phân tích sâu hơn khía cạnh đanh đề cập đến.

+ Kết bài: Tóm tắt lại nội dung chính của đoạn văn.