Xác định phương hướng bằng quan sát Mặt Trời mọc và Mặt Trời lặn

Xác định phương hướng bằng quan sát Mặt Trời mọc và Mặt Trời lặn

Cách xác định hướng dựa vào: Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây

- Quan sát hướng Mặt Trời mọc (hướng đông), đưa tay phải lên. 

- Đưa tay Trái sang ngang: hướng tây. 

- Phía trước mặt: hướng bắc. 

- Phía sau lưng: hướng nam.