Hệ thống kinh, vĩ tuyến

- Quả Địa Cầu là mô hình thu nhỏ của Trái Đất. Trên quả Địa Cầu có thể hiện cực Bắc, cực Nam và hệ thống kinh vĩ tuyến.

Các đường kinh, vĩ tuyến trên quả địa cầu

Kinh tuyến

Vĩ tuyến

Là những đường nối liền 2 điểm cực Bắc và cực Nam trên quả Địa cầu.

Là những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến.

Độ dài các kinh tuyến bằng nhau và gặp nhau ở 2 cực

Độ dài các vĩ tuyến khác nhau và song song với nhau

Cứ 1 độ ta vẽ 1 đường kinh tuyến sẽ được 360 đường kinh tuyến.

Cứ 1 độ ra vẽ 1 đường vĩ tuyến sẽ được 181 vĩ tuyến.

Kinh tuyến gốc là kinh tuyến số 00 đi qua đài thiên văn Grin- uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đông (nước Anh), chia Trái Đất thành nửa cầu Đông và nửa cầu Tây.

 Vĩ tuyến gốc được gọi là xích đạo (vĩ tuyến 00), chia Trái Đất thành bán cầu Bắc và bán cầu Nam.

Nửa cầu Đông : nửa cầu nằm bên phải vũng kinh tuyến 200T và 1600Đ, trên đó có các châu: Âu, Á, Phi và Đại Dương, nửa cầu Tây : nửa cầu nằm bên trái  vũng kinh tuyến 200T và 1600Đ, trên đó có toàn bộ châu Mĩ.

Nửa cầu Bắc: nửa bề mặt địa cầu tính từ Xích đạo đến cực Bắc, nửa cầu Nam: nửa bề mặt địa cầu tính từ Xích đạo đến cực Nam.

Kinh tuyến Đông là những kinh tuyến nằm bên phải kinh tuyến gốc 00, kinh tuyến Tây là những kinh tuyến nằm bên trái kinh tuyến gốc 00  

Vĩ tuyến Bắc là những vĩ tuyến nằm từ Xích đạo đến cực Bắc, vĩ tuyến Nam là những vĩ tuyến nằm từ Xích đạo đến cực Nam.