Ý nghĩa của câu chuyện

- Gửi gắm bài học về sự đoàn kết, yêu thương anh em, gia đình.
- Đề cao lòng nhân ái của con người.
- Thể hiện tư tưởng ở hiền gặp lành, ác giả ác báo của nhân dân.
- Thể hiện ước mơ của người lao động: ước mơ đổi đời và ước mơ công bằng.