Bài 7: Đọc: Hạt thóc

I. Ghi nhớ bài Hạt thóc

1. Nội dung

Hạt thóc có cuộc đời đầy gian truân, vất vả. Hạt thóc vô cùng quý giá với con người ở chỗ nó nuôi sống con người. Chúng ta cần trân trọng và không lãng phí thóc, gạo.

2. Liên hệ 

- Trân trọng từng hạt thóc, hạt gạo.

- Biết ơn người nông dân

II. Tìm hiểu bài Hạt thóc

1. Chú thích

- Thiên tai: những hiện tượng thiên nhiên gây tác động xấu như bão, lũ lụt, hạn hán, động đất.

2. Nội dung bài học 

a, Nơi hạt thóc được sinh ra (khổ 1)

Hạt thóc được sinh ra trên cánh đồng.

b, Hạt thóc trải qua nhiều khó khăn (khổ 2 + 3)

Những câu thơ cho thấy hạt thóc trải qua nhiều khó khăn là:

“Tôi sống qua bão lũ

Tôi chịu nhiều thiên tai.

c, Hạt thóc vô cùng quý giá (khổ 4)

Hạt thóc quý giá với con người ở chỗ nó nuôi sống con người.

III. Hướng dẫn đọc bài Hạt thóc

- Đọc đúng các từ ngữ khó, đọc rõ ràng bài thơ Hạt thóc với tốc độ đọc phù hợp; biết ngắt hơi phù hợp với nhịp thơ.

- Giọng đọc phải thể hiện sự tự tin của hạt thóc khi kể về cuộc đời mình. Chú ý ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.

- Chú ý một số từ khó phát âm: bão dông, ánh nắng sớm, giọt sương mai, bão lũ,....

Luyện bài tập vận dụng tại đây!