Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn

I. MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC

1. Một số ví dụ: 

Cách uống thuốc xổ giun cho trẻ thế nào để hiệu quả

Tất cả giun tròn đều kí sinh và gây ra các bệnh ở mức độ nguy hiểm khác nhau

 

Lý thuyết bài Ngành Giun tròn - Bài 14. Một số giun tròn khác và đặc điểm  chung của ngành Giun tròn - Lib24.Vn

 

 

2. Biện pháp phòng tránh bệnh giun:

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân: rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh

- Giữ gìn vệ ainh môi trường: tiêu diệt ruồi nhặng, không vứt rác bừa bãi

- Đi giày, ủng khi tiếp xúc ở nơi đất bẩn

- Kiểm nghiệm thực phẩm và cấm buôn bán các loại thịt trâu, bò, lợn…bị nhiễm bệnh

- Giáo dục trẻ bỏ thói quen mút tay

- Tẩy giun 2 lần/năm

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH GIUN TRÒN

Phần lớn sống kí sinh, một số sống tự do

Cơ thể hình trụ, thuôn 2 đầu

Có vỏ cutin bao bọc, khoang cơ thể chưa chính thức

Cơ quan tiêu hóa dạng ống, bắt đầu từ miệng và kết thúc ở hậu môn

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!