Đặc điểm đất Việt Nam

1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam.

a) Đất ở nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam.

b) Nước ta có ba nhóm đất chính.

            * Nhóm đất feralit vùng núi thấp:

            - Hình thành trực tiếp trên các miền đồi núi thấp chiếm 65% diện tích tự nhiên.

            - Tính chất: chua, nghèo mùn, nhiều sét.

            - Màu đỏ vàng, nhiều hợp chất Fe, Al.

            - Phân bố: đất feralit trên đá badan ở Tây Nguyên. Đông Nam Bộ; đất feralit trên đá vôi ở Đông Bắc, Tây    Bắc, Bắc Trung Bộ…).

            - Thích hợp trồng cây công nghiệp

* Nhóm đất mùn núi cao:

            - Hình thành dưới thảm rừng nhiệt đới hoặc ôn đới vùng núi cao, 11%

            - Phân bố: chủ yếu là đất rừng đầu nguồn. Dưới thảm rừng á nhiệt đới hoặc ôn đới vùng núi cao

            - Thích hợp trồng cây phòng hộ đầu nguồn.

            * Nhóm đất phù sa sông và biển:

            - Chiếm 24% diện tích đất tự nhiên.

            - Tính chất: phì nhiêu, dễ canh tác và làm thuỷ lợi, ít chua, tơi xốp, giàu mùn.

            - Tập trung tại các vùng đồng bằng: đất trong đê, đất ngoài đê khu vực sông Hồng: đất phù sa cổ miền Đông Nam Bộ; đất phù sa ngọt dọc sông Tiền, sông Hậu; đất chua, mặn, phèn ở các vùng trũng Tây Nam Bộ..

            - Thích hợp sử dụng trong nông nghiệp để trồng lúa, hoa màu, cây công nghiệp hàng năm, cây ăn quả,…

2. Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam.

            - Đất là tài nguyên quý giá.

            - Phải sử dụng đất hợp lý.

            + Miền đồi núi: chống sói mòn, rửa trôi, bạc màu.

            + Miền đồng bằng ven biển. Cải tạo các loại đất mùn, đất phèn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!