Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

1. Đặc điểm chung.

a) Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước.

            - Nước ta có 2360 sông dài > 10km.

            - 93% các sông nhỏ và ngắn.

            - Các sông lớn: sông Hồng, sông Mê Công…

b) Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính là Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung.

            - Các con sông chảy hướng Tây Bắc – Đông Nam : sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đà..

            - Các con sông chảy hướng vòng cung (chủ yếu ở vùng núi Đông Bắc): sông Thương, sông Lục Nam, sông Gâm, sông Cầu....

c) Sông ngòi nước ta có hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt.

            - Mùa lũ nước sông dâng cao và chảy mạnh.

            - Lượng nước chiếm 70 – 80% lượng nước cả năm.

            - Thời gian diễn ra mùa lũ khác nhau giữa các vùng:

            + Các sông ở Bắc Bộ: mùa lũ từ tháng 6 -10.

            + Các sông ở Trung Bộ: mùa lũ vào thời kì thu đông, từ tháng 9 - 12.

            + Các sông ở Nam Bộ: mùa lũ từ tháng 7 - 11.

d) Sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa lớn.

            - Sông ngòi vận chuyển tới 839 tỉ m3 nước hàng trăm triệu tấn phù sa.

            - Hàm lượng phù sa lớn, 200 triệu tấn/năm.

2. Khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông.

a) Giá trị của sông ngòi.

- Thuỷ điện: Thuỷ điện Hoà Bình, Trị An, Yaly…

- Thuỷ lợi: Cung cấp nước tưới tiêu cho việc sản xuất của nhân dân.

- Bồi đắp lên đồng bằng màu mỡ để trồng cây lương thực

- Thuỷ sản.

- Giao thông, du lịch….

b) Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm.

- Rừng cây bị chặt phá nhiều, nước mưa và bùn cát dồn xuống dòng sông, gây ra những trận lũ đột ngột và dữ dội.

- Nước thải công nghiệp, sinh hoạt, các chất độc hại cũng làm cho nguồn nước ô nhiễm

* Biện pháp

- Không đốt, chặt phá rừng bừa bãi

- Không vứt các chất thải chưa được xử lý trực tiếp xuống nguôn nước.

- Phải xử lý nước thải từ các khu công nghiệp và các đô thị lớn.

- Cần phải tích cực, chủ động phòng chống lũ lụt, bảo vệ và khai thác hợp lý các nguồn lợi từ sông ngòi.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!