Vài nét về tác giả Trần Quốc Tuấn

1. Tiểu sử

- Trần Quốc Tuấn (1231-1300) còn được gọi là Hưng Đạo Đại Vương

- Cuộc đời:

+ Là danh tướng kiệt xuất của dân tộc

+ Năm 1285 và năm 1288. Ông chỉ huy quân đội đánh tan hai cuộc xâm lược của quân Nguyên-Mông

+ Ông lập nhiều chiến công lớn: 3 lần đánh tan quân Nguyên Mông

2. Sự nghiệp văn học

Tác phẩm nổi bật: Binh thư yếu lược, Đại Việt sử kí toàn thư.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!