Bài 1: P p ph

1/ Nhận biết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: cà phê, piano, rạp chiếu phim,...

- Câu hỏi: Phát hiện ra điểm chung của những chữ em vừa tìm được?

Trả lời: Đều có chứa chữ ph và chữ p

* Chữ P

 

* Chữ ph

 

2/ Hướng dẫn đọc

a) Âm p   

b) Tiếng pa

- Phân tích:

+ Tiếng pa được ghép từ âm p và âm a

+ Âm p đứng trước, âm a đứng sau

- Đánh vần: pờ - a - pa, pa

c) Âm ph   

d) Tiếng phi

- Phân tích:

+ Tiếng phi được ghép từ âm ph và âm i

+ Âm ph đứng trước, âm i đứng sau

- Đánh vần: phờ - i - phi, phi

3/ Hướng dẫn viết

a) Chữ p

b) Chữ pa nô

Viết chữ pa phía trước, viết chữ phía sau, khoảng cách giữa chữ pa và chữ là một con chữ.

c) Chữ ph

Viết chữ p phía trước, chữ h liền ngay phía sau.

d) Chữ phi ngựa

Viết chữ phi phía trước, viết chữ ngựa phía sau, khoảng cách giữa chữ phi và chữ ngựa là một con chữ.

4/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Những gì xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: phở, phố, cà phê, pa tê

- Câu hỏi: Nói về những điều xuất hiện trong bức tranh.

Trả lời:

+ Phở là món ăn truyền thống của Việt Nam.

+ Trên phố có rất nhiều người và xe đi lại.

+ Trẻ em không nên uống cà phê.

+ Pa tê thường được ăn cùng với bánh mì.

- Câu hỏi: Tìm thêm những sự vật có chứa chữ ph, p :

Trả lời:

+ P: pin, pê đan, Pác Bó, pơ mu,...

+ Ph: pháo, áo phông, phích nước, phanh xe, phóng to, pháp sư, phá cỗ,...

Hướng dẫn đọc:

Nghỉ lễ, bé ở nhà. Vừa phi ngựa gỗ, bé vừa ca:

- Là lá la la.

Ngựa phi ra phố.

- Câu hỏi: Nghỉ lễ, bé ở nhà làm gì?

Trả lời: Phi ngựa gỗ và hát ca.

- Câu hỏi: Bé hát gì?

Trả lời: Bé hát “Là lá la la. Ngựa phi ra phố”.

 

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: piano, pi-gia-ma (pijama), phấn

- Câu hỏi: Nói một vài câu về những điều em thấy trong tranh?

Trả lời:

+ Đàn piano gồm nhiều phím đen, trắng.

+ Pi-gia-ma thường được mặc khi đi ngủ.

+ Phấn dùng để viết bảng.