Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

1. Sự hình thành các vương quốc cổ

- Đông Nam Á: 11 nước

- Điều kiện tự nhiên:

+ Chịu ảnh hưởng gió mùa  (mưa, khô) => Thuận lợi trồng lúa nước, rau, củ, quả

+ Cạnh các con sông lớn, biển => thuận lợi quần cư

- Đầu công nguyên, biết sử dụng công cụ sắt.

- Khoảng 10 thế kỉ đầu, các quốc gia lần lượt ra đời:

2. Sự hình thành và phát triển các quốc gia phong kiến

* Thế kỷ VII đến X, hình thành các quốc gia phong kiến:

- Vương quốc Campuchia của người Khơme

- Vương quốc người Môn, người Miến ở hạ lưu Mê Nam.

- Vương quốc người Inđônêxia ở Xumatra và Giava…. 

* Thế kỷ X -  XVIII  hình thành, phát triển và thịnh đạt:

- Inđônêxia thống nhất và hùng mạnh dưới vương triều Mô-giô-pa-hít (1213 - 1527).

- Bán đảo Đông Dương có Đại Việt, Champa, Campuchia.

- Người Thái ở thượng nguồn sông Mê Kông di cư xuống phía nam lập ra Su -khô- thay (Thái Lan); và Lan Xang (Lào)

- Đây cũng là giai đoạn kinh tế - văn hóa phát triển.

* Sau thế kỷ XVIII Đông Nam Á suy yếu

* Giữa thế kỷ XIX bị phương Tây xâm chiếm

3. Vương quốc Cam-pu-chia.

* Văn hóa Cam-pu-chia

- Có chữ viết dựa trên chữ Phạn

- Kiến trúc gắn với Phật giáo, Hin-đu giáo: Ăngco Vát và Ăngco Thom

4. Vương quốc Lào

- Chủ nhân đầu tiên là người Lào Thơng.

- Thế kỉ XIII người Thái di cư đến (Lào Lùm)

- 1353 Pha Ngừm thống nhất các mường => nhà nước Lan Xang

- Từ XV- XVII là thời kì thịnh vượng.

 * Đối nội:

+ Chia nước thành các mường

+ Xây dựng quân đội

+ Kinh tế phát triển: thổ cẩm, cánh kiến, ngà voi

 * Đối ngoại:

+ Giữ quan hệ hoà hiếu với láng giềng

+ Kiên quyết chống xâm lược Miến Điện

- Từ XVIII Lan Xang suy yếu bị người Xiêm chiếm -> Năm 1893 trở thành thuộc địa của Pháp.

*Văn hóa Lào:

- Có chữ viết riêng trên cơ sở sáng tạo chữ Campuchia, Mianma

- Thích ca nhạc, ưa múa hát, có nhiều lễ hội: điệu Lam-vông, lễ hội té nước…

- Kiến trúc Phật giáo: Thạt Luổng         

*Thế kỉ XVIII, Lan Xang suy yếu do những cuộc tranh chấp ngôi vua trong hoàng tộc.

=> Vương quốc Xiêm nhân cơ hội xâm chiếm và cai trị Lào.

=> Kéo dài đến khi Pháp xâm lược và biến Lào thành thuộc địa (cuối thế kỉ XIX).