Chính tả : Liên hợp quốc

1. Nghe - viết :

Liên hợp quốc

    Liên hợp quốc được thành lập ngày 24-10-1945. Đây là một tổ chức tập hợp các nước trên thế giới nhằm bảo vệ hòa bình , tăng cường hợp tác và phát triển. Tính đến tháng 10 năm 2002, liên hợp quốc có 191 nước và vùng lãnh thổ là thành viên. Việt Nam ta trở thành thành viên Liên hợp quốc ngày 20-9-1977.

2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

a) (triều, chiều) : buổi …, thủy …, …đình, … chuộng, ngược …, … cao.

Trả lời :

buổi chiều, thủy triều, triều đình, chiều chuộng, ngược chiều, chiều cao.

b) (hếch, hết) : … giờ, mũi …, hỏng …

Trả lời :

hết giờ, mũi hếch, hỏng hết

(lệch, lệt ) : …bệt, chênh …

Trả lời :

lệt bệt, chênh lệch.

3. Chọn 2 từ ngữ mới được hoàn chỉnh ở bài tập 2, đặt câu với mỗi từ ngữ đó :

Gợi ý :

- Chúng em rủ nhau thả diều trên đê vào buổi chiều tà.

- Con thỏ có cái mũi hếch lên rất đáng yêu.

- Chúng ta không nên đi vào làn đường ngược chiều vì rất nguy hiểm.