Điều kiện tự nhiên

- Vị trí địa lý: Nằm trên lưu vực hai con sông Ti-gơ-rơ và Ơ-phơ-rát, người Hy Lạp cổ đại gọi là vùng đất giữa hai dòng sông (Lưỡng Hà).

- Là bình nguyên rộng lớn, bằng phẳng, nhận phù sa hàng năm khi nước lũ lên.

- Không có biên giới thiên nhiên nhiên hiểm trở, đi lại dễ dàng lên hoạt động buôn bán trao đổi hàng hóa giữa Lưỡng Hà với những vùng xung quanh rất phát triển. Nhiều người Lưỡng Hà trở thành thương nhân. Họ rong ruổi khắp Tây Á thời bấy giờ với những đàn lạc đà đầy hàng hóa chất trên lưng.