Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

1. Nền nông nghiệp tiên tiến (tiết trước).

2. Công nghiệp Bắc Mĩ chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới.

  Các nước Bắc Mĩ có nền công nghiệp phát triển cao, đặc biệt là Hoa Kì và Ca-na-đa.

- Hoa Kì:

+ Công nghiệp đứng đầu thế giới.

+ Cơ cấu: phát triển đầy đủ các ngành chủ yếu, công nghiệp chế biến chiếm 80% sản lượng công nghiệp.

+ Phân bố tập:

             Ở phía nam Hồ Lớn, vùng Đông Bắc: các ngành truyền thống (luyện kim, chế tạo máy, hóa chất, thực phẩm…)

              Phía nam và ven Thái Bình Dương (vành đai mặt trời): phát triển các ngành kĩ thuật cao (máy  móc tự động, điện tử, hàng không vũ trụ, vật liệu tổng hợp…)

- Ca-na-da:

+ Cơ cấu ngành: khai thác và chế biến lâm sản, hoá chất, luyện kim, công nghiệp thực phẩm        

+ Phân bố: phía Bắc Hồ Lớn, ven biển Đại Tây Dương.

- Mê-hi-cô:

 + Cơ cấu ngành: Cơ khí, luyện kim, hoá chất, đóng tàu, lọc dầu, công Nghiệp thực phẩm.

+ Ưu tiên khai khoáng và lọc dầu.

 + Phân bố: tập trung ở thủ đô Mêhicô, các thành phố ven vịnh Mêhicô.

3. Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế.

            - Chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu GDP (Ca-na-đa và Mê-hi-cô:68%, Hoa Kì: 72%).

            - Các ngành quan trọng: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải…

            - Phân bố: tập trung ở các thành phố quanh vùng Hồ Lớn, vùng Đông Bắc và “vành đai Mặt Trời” của Hoa Kì.

4. Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA).

            - Năm 1993, Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ được thông qua, bao gồm 3 nước thành viên: Hoa Kì, Ca-na-đa và Mê-hi-cô.

            - Mục đích:  tạo thị trường chung rộng lớn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.