Ôn tập giữa học kì I: Tiết 4

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm dưới đây :

a) Ở câu lạc bộ, chúng em chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa.

b) Em thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ.

Trả lời :

a) Các em làm gì ở câu lạc bộ?

b) Ai thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ?

3. Nghe - viết :

Gió heo may

    Bao giờ có làn gió heo may về mới thật là có mùa thu. Cái nắng gay gắt những ngày hè đã thành thóc vàng vào bồ, vào cót, vào kho và đã ẩn vào quả na, quả mít, quả hồng, quả bưởi… Những ngày có gió heo may dù nắng giữa trưa cũng chỉ dìu dịu, đủ cho ta mặc một chiếc áo mỏng vẫn thấy dễ chịu.

Gió heo may : gió nhẹ, hơi lạnh và khô, thường thổi vào mùa thu.

Phương pháp :

- Trình bày bài chính tả rõ ràng, sạch đẹp.

- Đầu đoạn lùi 1 ô trống.

- Viết đúng chính tả các từ: gió heo may, gay gắt, bồ, cót, dìu dịu.