Tìm hiểu chung về Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

1. Tìm hiểu chung

a. Hoàn cảnh sáng tác

- Mạnh Hạo Nhiên (689 - 740) là một nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc đời Đường, là người bạn văn chương rất thân thiết của Lý Bạch.

- Bài thơ được sáng tác khi tác giả tiễn bạn đi Quảng Lăng tại lầu Hoàng Hạc.

b. Bố cục (2 phần)

- 2 câu thơ đầu: cảnh tiễn biệt ở Hoàng Hạc lâu.

- 2 câu còn lại: cảm xúc của tác giả.

c. Chủ đề

- Ca ngợi tình bạn chân thành, sâu sắc .

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

- Bài thơ đã thể hiện tình cảm sâu sắc, chân thành của hai nhà thơ thòi thịnh Đường. Qua bài thơ người đọc biết quý hơn tình cảm bạn bè - một tình cảm luôn tồn tại trong mọi thời đại.

b. Giá trị nghệ thuật

- Ngôn ngữ hàm súc, cô đọng.

=> Ý tại ngôn ngoại.

- Bút pháp tả cảnh ngụ tình.