Vẽ lược đồ trí nhớ

Để vẽ được lược đồ trí nhớ, trước hết phải hồi tưởng lại không gian cần vẽ với các sự vật và hiện tượng liên quan.

a. Vẽ lược đồ trí nhớ đường đi

- Hồi tưởng điểm xuất phát và điểm kết thúc của quãng đường, hướng đi và khoảng cách giữa hai điểm đó.

- Hồi tưởng và xác định những điểm mốc tiếp theo trên toàn bộ quãng đường.

- Xác định hướng đi và khoảng cách giữa các điểm mốc với nhau.

Lược đồ trí nhớ từ nhà đến trường học

b. Vẽ lược đồ một khu vực

Khi vẽ lược đồ một khu vực, cần hồi tưởng lại tổng thể khu vực đó gồm các đối tượng nào, diện tích, hướng, khoảng cách các đối tượng với nhau.

lược đồ trí nhớ một khu vực