Đáp án nào dưới đây không phải đặc điểm của văn bản?


Câu 103546 Nhận biết

Đáp án nào dưới đây không phải đặc điểm của văn bản?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại các đặc điểm của văn bản

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.