Nội dung nào dưới đây đúng về tác giả Chu Quang Tiềm?


Câu 78033 Nhận biết

Nội dung nào dưới đây đúng về tác giả Chu Quang Tiềm?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.