Cho góc (xOy ) khác góc bẹt, tia (Oz ) nằm giữa hai tia (Ox;Oy ). Tia (Ot ) nằm giữa hai tia (Ox;Oz ). Lấy điểm (A thuộc Ox; ,B thuộc Oy ), đường thẳng (AB ) cắt tia (Oz;Ot ) theo thứ tự tại (M;N ). Chọn câu sai.


Câu 79221 Vận dụng

Cho góc \(xOy\) khác góc bẹt, tia \(Oz\) nằm giữa hai tia \(Ox;Oy\). Tia \(Ot\) nằm giữa hai tia \(Ox;Oz\). Lấy điểm \(A \in Ox;\,B \in Oy\), đường thẳng \(AB\) cắt tia \(Oz;Ot\) theo thứ tự tại \(M;N\). Chọn câu sai.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng: Khi hai tia \(Ox;Oy\) không đối nhau, điểm \(M\) là điểm nằm bên trong góc \(xOy\) nếu tia \(OM\) nằm giữa hai tia \(Ox;Oy\).

Xem lời giải

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.