Plasmit không phải là vật chất di truyền tối cần thiết đối với tế bào nhân sơ vì


Câu 11023 Thông hiểu

Plasmit không phải là vật chất di truyền tối cần thiết đối với tế bào nhân sơ vì


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.