Di tích tiêu biểu nào minh chứng cho sự sinh sống của Người tối cổ ở Việt Nam?


Câu 17232 Nhận biết

Di tích tiêu biểu nào minh chứng cho sự sinh sống của Người tối cổ ở Việt Nam?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.