Nhân dân Âu Lạc có thể nhiều lần đánh bại các cuộc xâm lược của quân Triệu Đà là do


Câu 17333 Thông hiểu

Nhân dân Âu Lạc có thể nhiều lần đánh bại các cuộc xâm lược của quân Triệu Đà là do


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung về tổ chức nhà nước Văn Lang – Âu Lạc để suy luận trả lời. Xem phần nhận xét phía dưới.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.