Ý nào sau đây không phản ánh đặc điểm đời sống của cư dân Văn Lang – Âu Lạc?


Câu 17336 Thông hiểu

Ý nào sau đây không phản ánh đặc điểm đời sống của cư dân Văn Lang – Âu Lạc?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung về đời sống của cư dân Văn Lang – Âu Lạc để suy luận trả lời.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.