Kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất, thắng lợi đã thuộc về phe nào?


Câu 22237 Nhận biết

Kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất, thắng lợi đã thuộc về phe nào?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.