Chiến tranh thế giới thứ nhất đã để lại bài học quan trọng nhất cho nhân loại là


Câu 84370 Vận dụng cao

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã để lại bài học quan trọng nhất cho nhân loại là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đánh giá kết quả, tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất, liên hệ.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.