Cho dung dịch NH4NO3 tác dụng với dung dịch bazơ của kim loạithu được 4,48 lít khí (đktc) và 26,1 gam muối. Kim loại đó là 


Câu 84923 Vận dụng

Cho dung dịch NH4NO3 tác dụng với dung dịch bazơ của kim loạithu được 4,48 lít khí (đktc) và 26,1 gam muối. Kim loại đó là 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Phương pháp:

nNH4NO3 + M(OH)n  -> M(NO3)n  + nNH3 +nH2O

                                                                    0,2

=> Mmuối = M+ 62n= 

\frac{{26,1}}{{0,2}}.n

=> M

Biện luận => M, n

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.