Soạn bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất siêu ngắn

Trả lời câu 1 (trang 4, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Đọc kĩ các câu tục ngữ và chú thích một số từ ngữ khó.

Trả lời câu 2 (trang 4, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Có thể chia 8 câu tục ngữ thành 2 nhóm:

- Nhóm 1: Tục ngữ về thiên nhiên (câu 1, 2, 3, 4)

- Nhóm 2: Tục ngữ về lao động sản xuất (câu 5, 6, 7, 8)

Trả lời câu 3 (trang 4, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Phân tích từng câu tục ngữ:

Trả lời câu 4 (trang 4, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Đặc điểm hình thức của tục ngữ:

- Ngắn gọn: Mỗi câu tục ngữ chỉ có một số lượng từ không nhiều. Có câu rất ngắn: “Tấc đất, tấc vàng; Nhất thì, nhì thục”.

- Thường có vần, nhất là vần lưng: “Nhất thìnhì thục”, “Mau sao thì nắngvắng sao thì mưa”.

- Các vế đối xứng nhau cả về hình thức và nội dung.

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối”.