Biện pháp được sử dụng các nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững là:


Câu 111577 Nhận biết

Biện pháp được sử dụng các nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.