Kết quả của phép tính (7,8.5,2 + 21,7.0,8 ) sau khi được ước lượng là


Câu 13374 Vận dụng

Kết quả của phép tính \(7,8.5,2 + 21,7.0,8\) sau khi được ước lượng là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Để ước lượng kết quả phép tính , ta thường sử dụng qui ước làm tròn số để làm tròn chữ số ở hàng cao nhất của mỗi số trong phép tính.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.