Thực hiện phép tính (( (4,375 + 5,2) ) - ( (6,452 - 3,55) ) ) rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai, ta được kết quả là


Câu 13369 Vận dụng

Thực hiện phép tính \(\left( {4,375 + 5,2} \right) - \left( {6,452 - 3,55} \right)\) rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai, ta được kết quả là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính  rồi dùng qui ước làm tròn số để làm tròn theo yêu cầu bài toán.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.