Thực hiện phép tính (( (4,375 + 5,2) ) - ( (6,452 - 3,55) ) ) rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai, ta được kết quả là


Câu 13369 Vận dụng

Thực hiện phép tính \(\left( {4,375 + 5,2} \right) - \left( {6,452 - 3,55} \right)\) rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai, ta được kết quả là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính  rồi dùng qui ước làm tròn số để làm tròn theo yêu cầu bài toán.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.