Khi chiếu điểm (M( ( - 4;3; - 2) ) ) lên trục ( rm(Ox)) được điểm (N ) thì:


Câu 3027 Nhận biết

Khi chiếu điểm \(M\left( { - 4;3; - 2} \right)\) lên trục ${\rm{Ox}}$ được điểm \(N\) thì:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất của hình chiếu của một điểm lên trục tọa độ và tính chất của độ dài đại số (có thể âm).

Điểm N nằm bên phải $O$ (trên tia \(Ox\)) thì $\overline {ON}$ dương, ngược lại thì $\overline {ON}$ âm.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.