Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Cơ cấu trong GDP của nước nào có ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhất?


Câu 52001 Thông hiểu

Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Cơ cấu trong GDP của nước nào có ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhất?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Chú ý cột công nghiệp (thứ 3 từ trái qua phải), các số liệu 26, 27, 28 (đơn vị %) của các nước.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.