Cho bảng số liệu sau: Nhận định nào sau đây đúng với GDP của Hoa Kì và thế giới năm 1995 và 2004:


Câu 52003 Vận dụng

Cho bảng số liệu sau:

Nhận định nào sau đây đúng với GDP của Hoa Kì và thế giới năm 1995 và 2004:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tính tốc độ tăng trưởng của các nước và thế giới, so sánh tốc độ tăng trưởng.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.