Một sợi dây bằng nhôm có điện trở (120ôm ) ở nhiệt độ ((20^0)C ), điện trở của sợi dây đó ở ((179^0)C ) là (204ôm ). Hệ số nhiệt điện trở của nhôm là:


Câu 5721 Vận dụng

Một sợi dây bằng nhôm có điện trở \(120\Omega \) ở nhiệt độ \({20^0}C\), điện trở của sợi dây đó ở \({179^0}C\)\(204\Omega \). Hệ số nhiệt điện trở của nhôm là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Áp dụng biểu thức mối liên hệ giữa điện trở và nhiệt độ: \(R = {R_0}{\rm{[}}1 + \alpha (t - {t_0}){\rm{]}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.