Một sợi dây đồng có điện trở (75ôm ) ở nhiệt độ ((20^0)C ). Điện trở của sợi dây đó ở ((70^0)C ) là bao nhiêu? Biết hệ số nhiệt điện trở của đồng là (alpha  = 0,004(K^( - 1)) )


Câu 85260 Vận dụng

Một sợi dây đồng có điện trở \(75\Omega \) ở nhiệt độ \({20^0}C\). Điện trở của sợi dây đó ở \({70^0}C\) là bao nhiêu? Biết hệ số nhiệt điện trở của đồng là \(\alpha  = 0,004{K^{ - 1}}\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng biểu thức \(R = {R_0}\left( {1 + \alpha \Delta t} \right)\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.