Suất nhiệt điện động của một cặp nhiệt điện phụ thuộc vào


Câu 5730 Thông hiểu

Suất nhiệt điện động của một cặp nhiệt điện phụ thuộc vào


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức xác định suất điện động nhiệt điện: \(E = {\alpha _T}({T_1} - {T_2})\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.