Một người đi xe máy trong (6 ) phút được quãng đường (4km ). Vận tốc chuyển động của người đó là:


Câu 61471 Vận dụng

Một người đi xe máy trong \(6\) phút được quãng đường \(4km\). Vận tốc chuyển động của người đó là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính vận tốc \(v = \dfrac{s}{t}\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.