banner redirect homepage

Cho đồ thị (C) của hàm số  (y = (x^3) - 6(x^2) + 9x - 1 ) như hình vẽ. Hãy xác định số điểm cực trị của hàm số  (y = (<=ft| x right|^3) - 6(x^2) + 9<=ft| x right| - 1 ).


Câu 83354 Thông hiểu

Cho đồ thị (C) của hàm số \(y = {x^3} - 6{x^2} + 9x - 1\) như hình vẽ. Hãy xác định số điểm cực trị của hàm số \(y = {\left| x \right|^3} - 6{x^2} + 9\left| x \right| - 1\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Vẽ đồ thị hàm số \(y = f\left( {\left| x \right|} \right)\):

   + B1: Vẽ đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\).

   + B2: Xóa đi phần đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) nằm phía bên trái trục Oy.

   + B3: Lấy đối xứng phần đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) nằm phía dưới bên phải trục Oy qua trục Oy.

- Dựa vào đồ thị hàm số \(y = f\left( {\left| x \right|} \right)\) mới vẽ được xác định các điểm cực trị của hàm số (là điểm mà qua đó đồ thị hàm số đổi hướng từ đi lên thành đi xuống hoặc ngược lại).

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.