Thân em như tấm lụa đào Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Người than thân trong bài ca dao trên là ai?


Câu 91320 Nhận biết

Thân em như tấm lụa đào

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.

Người than thân trong bài ca dao trên là ai?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.