Hình ảnh “muối” và “gừng” trong bài ca dao “Muối ba năm muối đang còn mặn/Gừng chín tháng gừng hãy còn cay” biểu tượng cho điều gì?


Câu 91335 Nhận biết

Hình ảnh “muối” và “gừng” trong bài ca dao “Muối ba năm muối đang còn mặn/Gừng chín tháng gừng hãy còn cay” biểu tượng cho điều gì?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.