Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, biên độ (A_1 = 4 cm ) và (A_2 = 3 cm. ) Biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị cực đại là


Câu 105961 Vận dụng

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, biên độ \(A_1 = 4 cm\) và \(A_2 = 3 cm.\) Biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị cực đại là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Biên độ dao động tổng hợp:

\(A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}.cos\Delta \varphi } \)

Khi \(\Delta \varphi  = 2k\pi  \Rightarrow {A_{\max }} = {A_1} + {A_2}\)

Khi \(\Delta \varphi  = \left( {2k + 1} \right)\pi  \Rightarrow {A_{\min }} = \left| {{A_1} - {A_2}} \right|\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.